20 Mart 2016 İl Temsilcileri Toplantısı

Hür Akademisyenler Derneği Yönetim Kurulu, 20 Mart 2016 tarihinde Ankara’da toplandı. Toplantıya 14 Kasım 2015 tarihinde yaptığımız açılış programında il temsilcisi olarak ismi geçen hocalarımız da katıldılar. Toplantıda gelinen aşama detaylı bir şekilde değerlendirilmiş ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin görüş ve öneriler ele alınmıştır. Teşkilatlanma ve faaliyet üst başlığı altında yapılan müzakerelerin sonunda aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır:

1-Bütün iller için birer temsilcinin belirlenmesine

2- Şartları haiz olan illerin şube açmasına (Bingöl’ün talebi var)

3- İhtisas kurullarının oluşturulmasına, bu bağlamda;

a-  Sosyal Bilimler Kurulu (sekreterya: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ayhan Koyuncu)

b-  Fen Bilimleri Kurulu (sekreterya: Doç. Dr. Hamza Yaşar Ocak)

c-  Sağlık Bilimleri Kurulu (sekreterya: Doç. Ömer Varışlı)

d-  Mühendislik Bilimleri Kurulu (sekreterya:)

e-  Eğitim Bilimleri Kurulu (sekreterya:)

İsmi geçen hocalarımızın koordinatör olarak görev yapmalarına karar verilmiştir.

4- Toplantıda Yeni Anayasa çalışmalarının en temel faaliyet olarak ele alınması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, özellikle Sosyal Bilimler Kurulu’nun en kısa zamanda teşekkül etmesi ve kurulun çıkaracağı yol haritası doğrultusunda, öncelikle üniversitelerde panel serilerinin başlatılması karara bağlanmıştır. Ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi bir fırsat oluşturan yeni anayasanın, inanç ve değerlerimizi yansıtan bir yapı arz etmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu çerçevede yapılacak paneller, ihtiyaç duyduğumuz anayasa şeklinin gündemleştirilmesine ve toplumsal bir karşılık bulmasına son derece hayati katkılar sunacaktır.