Eleştirel Düşünce Atölyesi Tamamlandı

Hür Akademi Düşünce Okulu kapsamında düzenlediğimiz "Eleştirel Düşünce Atölyesi" son dersle birlikte tamamlandı.

Düşünme fıtri bir eylemdir. Yüce kitabımız Kur’anda da defeatla hatırlatılan bir eylemdir. Kendimizi, kim olduğumuzu, etrafımızı, insanlarlarla ilişkilerimizi ve Rabbimizi, düşünme ve onun sonuçları ile değerlendiririz, tanırız veya daha doğrusu vehm ederiz. Doğru düşünme ile bu vehimler hakikate dönüşür; ön yargılı, çarpıtılmış, taraflı, kısaca hastalıklı düşünme ile de yanlış algıya. Hakikati aramamız, ya da bizi biz yapan eylemlerimiz ve ürettiklerimiz tamamen düşünce kalitemize bağlıdır. Düşünce kalitesi sistematik bir şekilde artırılabilir ve insanlığın düşünce serüveni de bu arayışlara şahittir.

Liberty/Özgürlüğün, bireyselciliğe indirgendiği bir dönemde, bireyler birbirinden izole edilerek yalnızlığa terkedilmektedir.  Birey, özgünlüğünü ancak aile içinde, toplum içinde,  sosyal hayattan kopmadan ortaya koyabilir. Bu bağlamda düşünmenin eseri olan eleştiri, esere ve kişiye olgunlaşma yolunda sunulabilecek en değerli katkı olarak görülmelidir. Eleştiri yapılırken uslup; kişi, zaman ve mekan açısından tekrar tekrar gözden geçirilmeli ve pozitif katkı sunacak noktada yapılmalıdır. Eskilerin "adabu’l bahs ve’l münazara" olarak ifade ettikleri metodoloji ve ruh benimsenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Bu bağlamda; Eleştiri ve muhalefet dili/üslûbu açısından kendimizi yeniden gözden geçirmeye; hoşgörü, empati ve tolerans açısından engin bir irfana sahip olmak için çaba göstermeye ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bu bilinçle organize edilen eleştirel düşünce atölyesinde, insanlık tarihinin eleştirel düşünce birikimi güncel anlayış ve yaşayış örnekleriyle aktarıldı. Atölye derslerinin sonuncusunda, pozitivistlerin metafiziğe yönelik eleştirileri ve pozitivizme yönelik eleştiriler bağlamında tümevarım eleştirisi, bilimsellik, doğrulamacılık ve yanlışlamacılık üzerinde duruldu.

Dersin sonunda kısa bir konuşma yapan HAKAD YK Başkanı Doç Dr Davut AKDUMAN, baştan sona yoğun bir özveriyle dersleri yürüten Prof Dr Hasan AYIK’a ve tüm katılımcılara teşekkür etti.  Prof Dr AYIK’a teşekkür belgesinin takdimi sonrası, katılımcılar belgelerini Hür Akademi Düşünce Okulu Koordinatörü Prof Dr AYIK’tan aldılar. 

Başta derin ilmi ve samimiyetiyle dersleri sunan Prof Dr Hasan AYIK olmak üzere, Atölyenin yürütülmesinde yoğun bir emek ortaya koyan HAKAD Genel Sekreteri Öğr. Gör. Hacer BAŞER ve Atölye Asistanı Nursena BEDİR’e ve tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyoruz. 

Birikimimizi arttıran, güncel hayata akademik bir dil ile dokunan, ufuk açıcı yeni atölye çalışmalarında buluşmak dileğiyle. 

Atölye videolarına youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

Hür Akademisyenler Derneği-HAKAD

Youtube