HAKAD Proje Ofisinden Proje Geliştirme Eğitimi

HAKAD Proje Ofisi, Anadolu Platformu Araştırma Geliştirme Proje Birimi (ARGEP) ile birlikte 16-17 Mart 2019 tarihinde Ankara’da "Proje Geliştirme Eğitim Programı" düzenledi.
Keçiören Belediyesi’nin iştirakiyle, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı’nda gerçekleştirilen programda, AB proje uzmanı Ayça Haykır tarafından iki gün boyunca proje eğitimi verildi.
Proje Geliştirme Eğitimine;
İstanbul, Gaziantep, Adana, Kayseri ve Ankara illerinden;
Anadolu Platformu, Gaziantep Bülbülzade Vakfı, İyilik Der, Göçder, HAKAD ve Adana Ülfet Derneğinden proje birimlerinde görev alan gönüllüler katıldı.
Program boyunca bir taraftan nitelikli bir projenin hangi kriterler dikkate alınarak hazırlanması gerektiğine dair eğitimler verildi ve örnek proje üzerinden proje hazırlama adımları anlatıldı; diğer taraftan insanlarımızın sosyal sorumluluk projelerinden azami düzeyde yararlanabilmelerini temin etmek üzere ne tür faaliyetlerin yapılabileceği konusunda değerlendirmeler yapıldı. Özellikle dezavantajlı çocuklar, gençler ve kadınların sosyal sorumluluk projelerinde görev almaları, böylece yaşama katılımlarının teşvik edilmesi konularında görüş alış verişinde bulunuldu.
Oldukça verimli geçen program, 27 katılımcıya katılım sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

Programa katkılarından dolayı AB proje uzmanı Ayça Haykır Hanımefendiye, Keçiören Belediye’sine, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Tekin Başer’e ve HAKAD Proje Ofisine teşekkür ederiz.