İl/Üniversite Temsilcileri Ankara’da Toplandı

Hür Akademisyenler Derneği-HAKAD, yeni dönem ilk İl/Üniversite Temsilciler Toplantısını 23 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Estergon Kalesinde gerçekleştirdi. Program, HAKAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Davut AKDUMAN’ın açılış konuşmasıyla başladı. AKDUMAN’ın gelinen sürece ve yeni dönemde hayata geçirdikleri çalışmalara dair verdiği bilgilerden sonra, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet BARCA ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi,  SETA  Dış Politika Araştırmaları Direktörü ve Insight Turkey Dergisi Editörü Prof. Dr. Muhittin ATAMAN, akademiyanın problemlerine ve çözüm yollarına dair birer konuşma yaptılar. Konuşmalarında HAKAD’ın üstlenebileceği tarihi sorumluluğa vurgu yaptılar. Öğleden önceki birinci oturum, il temsilcilerinin HAKAD’ın yeni dönem yapılanması ve faaliyetleriyle ilgili beklenti ve kanaatlerini dile getirmeleriyle son buldu. 

Öğleden önceki ikinci oturumda HAKAD bünyesinde yürütülen proje ve protokoller hakkında ilgili koordinatörler, birer sunum gerçekleştirdiler.  Bu kapsamda;

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Daire Başkanı Hüseyin Murat YÜCEL, HAKAD’ın geliştireceği bir program çerçevesinde akademisyenlerimize sunulması planlanan “Bilimsel Makale Yazma Atölyesi” hakkında  bir sunum gerçekleştirdi. 

HAKAD Genel Sekreteri ve Proje Ofisi Üyesi  Öğr. Gör. Hacer BAŞER, hazırlanan projeler  ve ilgili kurumlarla yürütülmesi planlanan protokoller ile ilgili sunum yaptı. 

HAKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer VARIŞLI, HAKAD tarafından, genç akademisyenlerin yetişmesine katkı sağlamak üzere geliştirilen “Mentörlük” sistemiyle ilgili sunum gerçekleştirdi. 

Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet AYIK, “Milli Etik Kurulu Projesi” ile ilgili bilgi paylaşımda bulundu. Bütün sunumlar, katılımcıların soru ve değerlendirmeleriyle mütalaa edildi. 

Öğle arasından sonra HAKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı aynı zamanda Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olan Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM moderatörlüğünde İl/Üniversite temsilcileri yönergesi değerlendirildi ve kabul edildi. Buna göre il/üniversite temsilcilerinin yılda iki defa olağan istişare toplantısı yapması kararlaştırıldı.

Daha sonra il temsilcilerinin yeni dönemde yapılabilecek faaliyetlerle ilgili öneri ve taleplerini dile getirdikleri son oturuma geçildi. İl ve üniversite temsilcilerinin sunumlarının ardından kısa bir değerlendirme yapıldı. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.