Şehir ve Medeniyet Derneği ile birlikte yürüttüğümüz Şehir ve Medeniyet Akademisi  Seminerimizin bu haftaki konuğu "Salgın Sonrası Uluslararası Siyaset " konulu sunumu ile Prof.Dr Muhittin Ataman’dı. Geniş katılım ve büyük bir ilgi ile takip edilen paylaşımları için kendilerine müteşekkiriz. 

Sunuma dair notlarımız:

"-Küresel ölçekte dengeler değişiyor. Buna ülke ve millet olarak hazır olmalıyız. 

-Sorun küresel, çözüm ulusal söylemi problem çözme endeksli.Kendi kendine yeterlilik politikası gereği birçok devlet, salgın her ne kadar küresel olsa da kendi başının çaresine bakma durumunu oldu.Bu, dünyanın lidersiz kalmasının bir sonucu. Bu süreçte çözümler de küresel olmalı, insanlık için işbirliği ve dayanışma gerekli. Çünkü bir devletin tek başına salgın ile mücadelesi çok zor.

-Türkiye bir destan yazıyor. Sağlık alanında yapılan yatırımlar karşılığını bu süreçte alıyor. 

-Batı’da sağlık çalışanları işi bırakırken bizim çalışanlarımız evinden ayrı kalmayı göze alarak mücadele ediyor. 

-Türkiye kendi kendine yeterli halde mücadele verirken başka ülkelere de destek olmakta. Yerli solunum cihazı özel sektörce 14 günde yapılarak devletin hizmetine sunulmuş, meslek liselerinin önlük,maske dezenfektan, sabun vb üretimi ile
milli seferberlik yaşamaktayız. Ayrıca diğer ülkelere yapılan yardımlar dış politikada Türkiye’ye önemli bir geri dönüş sağlayacak.

-Güvenlik anlayışı ulusal boyuttan küresel boyuta geçiyor. Siber güvenlik önem kazanıyor.Ayrıca
Devlet güvenliğinin yanında insani güvenlik kavramı önemli hale geldi. Yeni güvenlik kavramları; sağlık, gıda, enerji çevre vb güvenliği gibi alanlar ortaya çıktı. Bunlar devletlerin siyasetini büyük oranda etkilemeye başladı.
Para insanlığa her zaman güvenlik getirmemekte. Devletler artık silah sanayinden çok, hayati olan tarım ve sağlık gibi alanlara yönelmeyi hızlandırıyor.

-"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"sözü gereği bugün devletler insanı önemsemek zorunda, aksi takdirde devletin varlığı da tehlikeye girecek. 

-Uluslararası siyaset daha çatışmacı bir hal alacak bunun en önemli göstergelerinden biri ekonomi olacak ve bu süreç siyasi ve askeri alana da sıçrayabilecek. 

-Salgın sürecinde petrole talebin azalması ile Petrol fiyatında düşme , petrol ihraç eden ülkeleri kötü yönde etkiledi.

-Son olarak bu süreçte STK’lar iki önemli görevini; toplumu bilgilendirme ve salgından etkilenlere yardım, başarıyla gerçekleştirmektedir."

Muhittin Ataman hocamıza kıymetli sunumları için ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.