AKADEMİK KOORDİNATÖRLÜKLER

Eğitim Bilimleri Koordinatörü: Engin ASLANARGUN

Mühendislik Bilimleri Koordinatörü: Mücip TAPAN

Sağlık Bilimleri Koordinatörü:  Hasan DEMİRHAN

Fen Bilimleri Koordinatörü:  Hamza Yaşar OCAK

Sosyal Bilimler Koordinatörü: Ahmet Ayhan KOYUNCU